Nyhedsbrev
Farmakonomstuderende i kombi-ordning

Hornslet og Ebeltoft Apotek tager farmakonomstuderende ind i kombi-ordning. 

Herunder kan du læse, hvad dette går ud på, når man er studerende på et hospitalsapotek kombineret med et privat apotek. 

 

Hvad laver jeg som farmakonomelev på Hospitalsapoteket? 

Du bliver tilknyttet Klinisk Farmaci, men undervejs får du også mulighed for at afprøve og stifte bekendtskab med andre områder inden for sygehusfarmacien, f.eks. Produktionen, Logistik og Kvalitet. Alle steder vil du være tilknyttet en vejleder, som guider dig igennem forløbet.

Hverdagen i Klinisk Farmaci består ligesom på privatapotek i at servicere kunder. Vores kunder er dog hospitalsafdelingerne. Her laver vi blandt andet medicinservice, optager medicinanamneser, undervisning og virker som sparringspartner inden for lægemiddelområdet

I hvilke byer kan jeg være farmakonomelev?

Som farmakonomelev på Hospitalsapoteket Region Midtjylland vil du blive tilknyttet en fast matrikel, som vil være dit ansættelsessted.

Undervejs i din uddannelse vil du have mulighed for at komme rundt på alle eller flere matrikler i regionen, da vi har forskellige specialer og muligheder. 

Hospitalsapoteket Region Midtjyllands matrikler ligger i:

  • Aarhus/Skejby
  • Horsens
  • Randers
  • Viborg/Silkeborg
  • Herning/Holstebro

 

Hvilke jobmuligheder har jeg i fremtiden? 

Efter endt uddannelse kan vi ikke garantere, at du kan få et job på Hospitalsapoteket. Dette beror dog altid på, om der er ledige stillinger.

Efter endt uddannelse kan du søge job på privatapotek på lige fod med farmakonomer, som har taget deres uddannelse der. 

For mere viden se www.farmakonomuddannelsen.dk

Dine oplysninger